Yemek Duası

0

Sofra duası , ya da eskilerin söyleyiş tarzı ile yemek duası, evin bolluğunu arttırmak, masadaki aile ve çocukların huzurlu olması için yapılan duadır. Kesin bir kural olmamakla birlikte yemekten önce de sonra da okuna bilir. Ancak, genellikle yemekten sonra müteşekkir olduğumuzu belirtmek için okunur. Sofra (yemek ) duası aşağıdaki gibidir:


“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahim.”
“El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.”

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.
“Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.”


Sofra Duası Türkçe Okunuşu


Türkçe olarak okunan sofra duası diğeri de şudur:

“Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah’ım, Nimeti taştır Allah’ım, Cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım, Bu sofralar nurdur, Kaza belaları, Geri durdur Allah’ım, Bu sofralar Mamurdur, Bu sofralarda; Halilibrahim bereketi, Bulundur Allah’ım, Artsın Eksilmesin, Taşsın Dökülmesin, Bu sofranın sahibi, Yokluk kıtlık görmesin Allah’ım, Yiyenlere helal,Yedirenlere hayır ,hasenat, Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için… El-Fatiha”


Sofra Duası


Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle .”

Bu sofra duası en çok okunanlardan olmaktadır. Bununla birlikte hem Türkçe olarak hem de Arapça olarak okunan sofra duası da bulunmaktadır. Bu da şu şekildedir:
“Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!
Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız,
Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver.
El-Fatiha”
Sofra duası Allah’ın sunmuş olduğu nimetlere karşılık olarak kullarının en güzel şükür yollarından birisi olmaktadır. Sofra duası okunan evde bereket artmaktadır. Bir kişinin misafirlerine vermiş olduğu yemek sofrasında sofra duası okunursa o kişinin evinin bereketi artmaktadır.Sofra duası aynı zamanda günahların affolunmasına da vesile olmaktadır. Sofra duası ehemmiyeti son derece büyük bir dua olmaktadır.Eğer bir kişinin yemeğe başlamadan önce besmele çekip sofra duası okuması sünnet olmaktadır. Keza bununla birlikte Hadis-i Şerifte yemekten sonra sofra duası okuyan kişilerin günahlarının affedildiği – edileceği söylenmektedir. Başka bir hadis de de yine kişi yiyip içtikten sofra duası okursa yeni doğmuş gibi günahsız olur denilmektedir.

Share.

About Author

Yorum Bırak