Psikanaliz ve Çocuk

0

Psikolojik olayları anlama ve duygusal bozuklukları tedavi etme yöntemidir. Psikanaliz “konuşma terapisi” olarak da adlandırılır. Tedavinin bileşenleri seanslardan oluşur. Bu oturumlarda; onu kişisel deneyimleri, duyguları, fantezileri, ilişkileri, çocukluğu, ebeveynleri ve kardeşleri hakkında özgürce konuşması için teşvik eder. Çocuklarda, kendilerini ifade etmenin bir yöntemi olarak, oyun özgürce konuşmak için olgunluğa ulaşana kadar devam eder.

Psikanaliz Nedir
Çocuk Psikanalizi Nedir

Psikanaliz en iyi şekilde şöyle tanımlanabilir: Tedavi ve araştırmanın bileşenleri ile gelişen ve ilerleyen bir bilim. Psikanalistler, insandaki psikolojik dünyayı anlamaya çalışırlar – insanların ne yaptığını (davranışlarını) ve neden yaptıklarını (dürtüsü). Bu alan 1800’lerin sonunda 1900’lerin başında Sigmund Freud’la başladı. O zamandan beri psikanaliz önemli ölçüde gelişti ve değişti. Sonuç olarak, bu süreçte psikanaliz, insan psikolojik dünyasını daha sofistike bir anlayışa sahip ve modern nörobiyolojiye entegre olmuştur. Bu süreçte kilit kişiler: Anna Freud, Melanie Klein, Sandor Ferenczi, Rene Spitz, Donald Winnicott, Heinz Kohut, Margaret Mahler, Silvan Tomkins ve Daniel Stern’dir.

Peki, “Çocuk Psikanalizi Nedir?” Çocuk analizi, sorunları olan çocuklara yardım etmek için oyunlar kullanan araştırma ve araştırmalardan oluşur. Amaç çocuğun (ve ebeveynlerinin) duygularını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olmaktır.

Çocuk büyüdükçe ve ergenliğe ilerledikçe, terapi daha az oyun ve daha fazla konuşma içerir. Ebeveynlerle çalışmak, çocuk ve ergen analizinin önemli bir parçasıdır.

Hemen hemen tüm “konuşma terapileri” psikanalizden türetilmiştir.

Örneğin, bireysel terapi, aile terapisi, “danışmanlık”, bilişsel davranışçı terapi (CBT), grup terapisi ve benzeri. Ayrıca, çocukları ve ergenleri kapsayan psikanalitik çalışmaların yenidoğan ve çocuğun gelişimini anlamada önemli katkıları vardır.

Tedavi olarak psikanaliz genellikle haftada üç ila beş seansta gerçekleşir ve hasta sandalyeye uzanır ve konuşur. Çocukların analizi, en az 2-3 yaş çocuklar ve analistler ile oyunlar ve sohbetler içerir. Oterapi psikoterapisi atıf terimi, konuşma terapisine atıfta bulunur, ancak hastanın oturduğu haftada bir ila iki seans ile yapılan bir tedavi yöntemidir.

Dünyada birçok psikanalitik örgüt var. Bunların en saygınlarından biri, Uluslararası Psikanalitik Topluluğu ve Amerika’daki Amerikan Psikanalitik Topluluğu’dur (apsa.org).

Psikanalizin ve psikoterapilerin amacı, hastaların şikayetlerini hafifletmek (acı çekmek), yaşamlarını iyileştirmek ve yeniden düzenlemek. Popüler düşüncenin aksine, psikanalizin ve psikoterapinin etkinliğini gösteren birçok çalışma vardır. İşte bu çalışmalardan birkaçı.

Leichsenring F, Rabung S (2008). Uzun süreli psikodinamik psikoterapinin etkinliği: Bir meta-analiz. JAMA 300: 1551-1565.

Galatzer-Levy R ve diğ. (2001). Psikanaliz Çalışıyor mu? New Haven: Yale Üniversitesi Yayınları.

Terr L. (2008). Değişimin Büyülü Anları: Psikoterapinin Çocukları Etrafında Nasıl Açtığı. New York: WW Norton.

Fonagy P ve diğ. (2002). Kimler İçin Ne İşe Yarar? Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bakımların Eleştirel Bir İncelemesi. New York: Guilford.

Share.

About Author

Yorum Bırak