Plansız ve Çarpık Kentleşme

0

Bugünün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından birisi çarpık ve plansız kentleşmedir. Bunun önlenmesi için çok ileri görüşlü olmayı gerektirir. Bunun zararlarını daha sonra gelecek olan nesiller çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir.

Türkiye’de en önemli sorunlardan biri olan altyapı eksiklikleri ilgililer tarafından ne yazık ki bugüne kadar giderilemediğinden plansız ve çarpık kentleşme tarım arazileri üzerine uygulanan yerleşim planları yok edilen orman alanları bilinçsizce müdahale edilen dere yatakları ve kıyılar ile gelinen noktada yağışlar maalesef can mal ve toprak kayıplarına neden olan sel felaketlerine dönüşmektedir. Sorumlu kurum/kişilerin sorun karşısındaki tutumları ve duyarsızlıkları ise ayrıca bir tartışma konusudur.

Yağışların sel felaketlerine dönüşmemesi için;

* Belediyelerde yağmur suyu projeleri bir an önce projelendirilmeli ve projelerine uygun olarak inşa edilmelidir.

* Doğal drenaj yerleri olan dere kum dere yataklarına yapılan bilinçsiz müdahaleler önlenmeli ve dere ıslahı sağlanmalıdır.

* Aktif ve aktif olmayan dere yatakları taşkın saha sınırları DSİ tarafından haritalara işlenmeli bu bilgiler imar planlarında da göz önünde bulundurulmalıdır.

* Belirlenen taşkın saha sınırları içinde kalan alanlarda yapılaşma kesinlikle yasaklanmalıdır. Taşkın saha sınırları içinde kalan konutlar bir an önce kamulaştırılmalı ve bu alanlar yeşil kuşak olarak yeniden planlanmalıdır.

* Ayrıca ağaçlandırma ve erozyon önleme çalışmalarına öncelik verilmelidir.

* Kentler için afet master planları geliştirilmeli ve kentlerimiz afete güvenli bölgeler haline getirilmelidir.

* Kanalizasyon sistemlerinde birleşik sistem yerine ayrık kanalizasyon sistemleri tercih edilmelidir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan birleşik kanalizasyon sistemleridir. Kentlerimizde artık birleşik kanalizasyon sistemleri yerine tüm dünyada yaygın olarak uygulanan ayrık kanalizasyon sistemleri kullanılmalıdır.

Halk Sağlığı Açısından Öncelikler

* Afetlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi ortaya çıkan çevresel koşulların neden olabileceği önlenebilir tüm hastalıkların önlenmesi kurtarma tahliye ve tedavi uygulamalarının etkinleştirilmesi gerekmektedir.

* Daha sonraki tekrarlarında söz konusu zararları minimize edecek önlemlerin belirlenmesini sağlayacak afet sonu analizleri mutlaka yapılmalıdır.

* Toplum bireyleri ile ilgili görevlilerin afetler sonrasında enkaz kaldırma yaralı kurtarma ölü çıkarma gibi uygulamalar konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

* Ayrıca afet planlaması ve organizasyonu yapan kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalıdır.

Sağlıklı altyapı politikaları geliştirilerek akılcı yatırımlarla bir an önce uygulanmalıdır. Bu konuda meslek odalarının ve konunun uzmanlarının bilgi ve birikimine mutlaka başvurulmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimler görevlerini yerine getirmeli altyapı yatırımlarını kamusal yarar doğrultusunda toplumun hizmetine sunmalıdır.

Share.

About Author

Yorum Bırak