Penisilin Allerjisi

0

Penisilin allerjisi nasıl anlaşılır belirtileri nelerdir?
Penisilin allerjisi ilgili bilgiler

PENİSİLİN ALLERJİSİ
Penisilin Allerjisi Sık Rastlanılan Bir Durum mudur?
Penisilin, alerjik reaksiyonlara neden olan en yaygın ilaçlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde penisiline alerjik reaksiyon, tedavi rejimlerinin% 1-10’unda görülür, ancak sadece 4 / 10.000 – 15 / 10.000’inde anafilaktik (ciddi alerjik) reaksiyonlar görülür. Penisilin anafilaksisinden ölüm, 1 / 50,000 – 1 / 100,000 tedavi döngüsünde gerçekleşir. Bu, penisilin ile indüklenen anafilaktik reaksiyonların yaklaşık onda biri ölümcül olduğu anlamına gelir. Hastanede yatan hastaların% 10 – 20’sinde penisilin alerjisi öyküsü olmasına rağmen, bunların yaklaşık% 75’inin “penisilin alerjik veya zamanla duyarlılığını kaybettiği” şeklinde yanlış tanı konduğu gösterilmiştir.

Penisilin alerjisi nasıl oluşur?
Ölümcül penisilin reaksiyonlarının% 96’sı ilaç uygulamasından sonraki 60 dakika içinde gerçekleşir. Penisilin içine intravenöz veya intramüsküler uygulama, oral uygulamadan daha fazla alerjik reaksiyona neden olur. Penisilin alerjisi öyküsü olanlar, penisilin öyküsü olmayanlara göre 4-6 kat daha fazla reaksiyon riski taşırlar. Bununla birlikte, ölümcül penisilin ve diğer sentetik penisilinlere karşı alerjik reaksiyonların çoğu, daha önce bu antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon göstermemiş kişilerde ortaya çıkar. Bu bireylerin hassaslaştırılması, son penisilin tedavisi sırasında gizli çevresel birleşme ile ortaya çıkabilir. Yiyeceklerde gıda katkı maddesi olarak belirtilen penisilin, önceden havada bulunan penisilin parçacıklarının tedavisi ya da solunması amacıyla et yiyen hayvanlara verilmiştir.
Penisilin molekülündeki beta laktam halkası, penisilin grubunu oluşturmak için fizyolojik koşullar altında vücutta kendiliğinden açılır. Penisilin moleküllerinin% 95’i penisilin grubuna dönüştürüldüğü ve vücuttaki proteinlere geri dönüşümsüz olarak bağlandığından, bu gruba “ana belirleyici” denir. Bu reaksiyon prototip benzil penisilin ve hemen hemen tüm sentetik penisilinlerle gerçekleşir. Benzil penisilin de diğer bazı antijenik determinantları oluşturmak için başka yollarla% 5 oranında parçalanır. Küçük miktarlarda yapılan ve farklı bireylerde farklı bağışıklık tepkilerini uyaran bu parçalanma sonucunda üretilen ürünler, belirleyici küçük belirleyiciler ((benzilpenikilloat benzilpenilloatebenzilpenikilin G) olarak adlandırılırlar.

Penisilin Alerjisi Nasıl Tanınır?

 1. Detaylı hikaye:
  İlacın neden olduğu reaksiyonun ayrıntılı bir geçmişi, tanı ve tedavide belirleyici olabilir. Yeni başlatılan veya tekrarlanan ilaçlar, reaksiyonlar açısından uzun süredir kullanılan ilaçlardan daha önemlidir. Daha önce bir ilaca alerjik bir yanıtı olan bir hasta, yapısal olarak farklı olsa da, bir başkasına tepki verme riski altındadır. Örneğin, penisilin alerjisi olan hastalarda, diğer antibiyotiklere karşı 10 kat daha fazla alerjik reaksiyon riski vardır. Penisiline maruz kalma öyküsü alerjik reaksiyonlar için bir risk olmamasına rağmen, penisiline alerjik reaksiyon öyküsü önemli bir risktir. Alerjik hastalık öyküsü, ilaç alerjisi riskini arttırmaz, ancak anafilaktik (şiddetli alerjik) ilaç reaksiyonları için hazırlayıcı bir faktördür. Antimikrobiyal ilaçlara verilen reaksiyonlar aileseldir. Antibiyotik alerjisi olan ebeveynin çocuğunun, aynı ilaca 16 yaşındayken alerjik reaksiyon geliştirme olasılığı% 26’dır. Başka bir deyişle, aile öyküsü olmayanlara göre 15 kat artmıştır.
 2. Kan RAST (Radyo Alerji Sorbent Testi) testi:
  Penisil determinantına karşı IgE antikorunun saptanması için RAST geliştirilmiştir. Şu anda RAST, küçük belirleyici antikorlar için mevcut değildir. Yanlış pozitiflik ve yanlış olumsuzluk olabilir. RAST ve diğer in vitro analogların klinik kullanımı sınırlıdır.
 3. Cilt testi:
  Bir bireyin IgE’ye bağlı olarak akut penisiline alerjik reaksiyon potansiyeli olup olmadığını değerlendirmek için en yararlı bilgi majör ve minör penisilin belirleyicilere cilt testi tepkisidir. Penicilloyl-polylysine (PPL), ana determinant spesifik IgE antikorunun belirlenmesi için bir deri test çözeltisi olarak kullanıldı. Bu madde ticari olarak temin edilebilir (Pre-Pen®), ancak ülkemizde mevcut değildir. Küçük belirleyiciler kararsız olduğu ve çok değerlikli formda sentezlenmesi zor olduğu için, cilt testi genellikle bir benzil penisilin, bir alkali hidroliz ürünü olan bir benzil penisilin G benzil penisilin ve benzilpenilloat, bir asit hidroliz ürünü (MDM) ile yapılır. Bununla birlikte, MDM hala ticari olarak temin edilememektedir. Küçük belirleyici bir reaktif olarak sadece benzil penisilin 10’dir. 000 U / ml seyreltmede kullanılırsa, alerjik hastaların% 5-10’u özlenir. Bu hastaların bazıları ciddi anafilaktik reaksiyon riski altında olabilir. Bununla birlikte, bu çözelti, IgE kaynaklı reaksiyon öyküsü olmayan hastalarda MDM’ye iyi bir alternatiftir. Güvenlik nedenleriyle, intradermal cilt testinden önce bir çizik veya epikutan prick testi yapılmalıdır. Deri test reaktiflerine sistemik reaksiyon, penisilin alerjisi öyküsü olan hastaların% 1’inde veya daha azında görüldü. 26 G PPD iğnesi ile ön kolun iç yüzünde 1 cm uzunluğunda bir çizik yapılır. Bu çizik üzerine, 0.1 ml seyreltilmemiş reaktif bırakılır. 10 dakika içinde herhangi bir reaksiyon oluşmazsa, intradermal test yapılır. Çizilmeye 20 dakikadan fazla devam eden indürasyon (derinin sertliği ve sertliği) pozitif bir reaksiyondur. İntradermal testte, 02 ml reaktif ile cilt üzerinde 3-4 mm’lik bir kabarcık oluşur. Yayılma çapı 15-20 dakika sonra 5 mm veya daha fazla ise, test pozitif kabul edilir.
  Penisilin Alerjisi
  Penisilin çok önemli bir ilaç olmasına rağmen, herhangi bir ilaçta olduğu gibi istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. En çok korkulan penisilin alerjisidir. İlaç alerjisi, herhangi bir ilaçta ve herhangi bir dozda gelişebilir. Bu yan etki yalnızca penisilinlere atfedilemez.

İlaç alerjisi her türlü ilaçla, ağrı kesici ve vitaminlerle bile gelişebilir. Bu problemi çözmede önemli bir uygulama alerji testleridir. Bununla birlikte, bu testler her zaman doğru sonucu vermez, ancak hastayı alerjik olarak yanlış damgalamak veya test sırasında alerjik bir reaksiyon geliştirmek gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu nedenle, penisiline alerji olup olmadığını belirlemek için yapılan deri testleri çok anlamlı değildir.

Penisilin veya herhangi bir enjeksiyondan sonra alerjik bir reaksiyonun ortaya çıkabileceği ve alerjik bir reaksiyon meydana geldiğinde enjeksiyonun müdahale edilebilecek bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Penisilin grubu antibiyotikler Penicilin İçermektedir
Penisilinler yaygın olarak güçlü bakteri yok edici etkileri olan doğal, düşük toksik ve yarı sentetik antibiyotikler kullanılır. İlk olarak, 1929 yılında Fleming tarafından doğal penisilin keşfedildi. Daha sonra yarı sentetik penisilinler geliştirildi.
Penisilinler, duyarlı bakterilerin murin hücre duvarını etkileyerek bakterisit etki gösterirler. Penisilinaz dirençli penisilinler, temel olarak, penisilin G’ye dirençli stafilokok mikroorganizmalarının neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Penisilin, Streptococcus grubundaki bakterilerin neden olduğu hastalıklarda, özellikle zatürree, menenjit ve tonsillit gibi önemli hastalıklarda seçilen ilk antibiyotik olmalıdır. Eklemli romatizma, romatizmal kalp hastalığı ve nefrit böbrek hastalığına yol açabilen streptococcus bakterilere penisilin kadar etkili başka bir antibiyotik henüz bulunamamıştır.
Penisilinlerin birçok hastalıkta ve dozda dikkat edilmeden kullanılması, bu ilaca çeşitli mikroorganizmalarda direnç sağlamıştır. Aynı hastalık, çok daha yüksek bir penisilin dozu uygulanarak tedavi edilebilir.

Penisiline karşı direnç kazanma aşağıdaki mekanizmalarla sağlanır;

Periplazmik uzayda bulunan veya bundan salgılanan b-laktamaz enzimleri ile b-laktam halkalarının açılmasıyla penisilinlerin etkisizleştirilmesi,
Bakteriyel duvarda transpeptidazların ve diğer penisilin bağlayıcı proteinlerin ilaç afinitesinde azalma,
Hücre duvarının geçirgenliğini azaltmak, ilacın bakteriyel duvardaki periplazmik alana girmesini zorlaştırır.
Penisilin türleri;
Penisilin-G ve türevleri
Aside dayanıklı penisilinler
Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin),
azidosilin
Ss-laktamazlara dirençli penisilinler (penisilinazlar)
Metisilin
nafsılın
İzoksazolil penisilinler
Oxacillin, Cloxacin, Dicloxacillin, Flucloxacillin
Geniş spektrumlu penisilin,
ampisilin
amoksisilin,
bakteri
Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin)
Karboksipenisinil günleri
Karbisikilin, Ticarsilin
Asilüreidopenisil günler
Azlosilin, Meslosilin, Piperasilin
Diğer penisilinler
Amidinopenisil günleri
ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları
Amoksisilin + klavulanik asit
Ampisilin + sulbaktam
Ticarsilin + potasyum klavulanat

Share.

About Author

Yorum Bırak