Sağlık Keratokonus

Gözün önünde bulunan ve kubbeli kavisli olması gereken şeffaf katman deforme olmuş ve koniktir. Yani, keratokonus “konik biçimli kornea” anlamına gelir. Normal olarak yuvarlak korneanın sivrilmesi, görüşü azaltır.

Sağlık Presbiyopi

Akraba görme bozukluğudur. Okuma gözlüğü ihtiyacı da söylenebilir. İnsanlar genetik olarak yaratılırlar, böylece belirli bir yaştan sonra yakın bir yaşa uyum sağlayamazlar.

Sağlık Göz Enfeksiyonu

Genel olarak “tıbbi olarak“ konjonktivit ”veya“ pembe göz ”olarak bilinen göz enfeksiyonu veya göz ateşi tıbbi olarak bilinen göz enfeksiyonu nedir?

Sağlık Mide Kanseri

En yaygın kanserlerden biri olan mide kanseri, geç tanı konan ve sıklıkla ölüme yol açan hızlı ilerleyen bir hastalıktır.

Sağlık Bağırsak (Kolon) Kanseri

Kalın bağırsak, anüs ile bağlanan sindirim sisteminin bitiş noktası, yaklaşık 1.5 ila 2 metre uzunluğunda bir organdır. Kalın bağırsak, kolon ve rektumdan oluşur.

Sağlık Karaciğer Kanseri

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30’dur.

Sağlık Beyin Kanseri

İnsanı tehdit eden beyin tümörü sıklıkla primer veya sekonder olarak sınıflandırılır ve (genellikle) vücudun herhangi bir yerinde başlayan ve beyine metastaz yapan ve beyinde meydana gelenlerdir.

Sağlık Döl Yatağı Borusu Kanseri

Uterin tüp kanseri kadın üreme kanserlerinin yüzde 01-1’ini oluşturur. Genellikle klinik muayene ile teşhis edilmez; genel kanser araştırması incelemeleri uygulanmalıdır.

Sağlık Mamografi Zararları

Meme dokusunun inceleme sırasında yüksek doz radyasyona maruz kaldığı inancı mamografik taramanın benimsenmesinde önemli bir sorundur.

Sağlık Böbrek Kanseri

her yıl yaklaşık 200 bin kişinin yeni böbrek kanseri (renal hücreli karsinum) tanısı aldığını 100 bin hastanın da böbrek kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

1 2 3 4 32