Örnekleme Nedir

0

Örnekleme Yöntemleri Hakkında

Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa örneklem; örneklem seçmek için kullanılan yöntemler topluluğuna ise örnekleme denir.

Anakütlenin tümünün araştırmaya konu olması pratik olmadığı gibi çoğunlukla buna olanak da bulunmayabilir. bu yüzden örnekleme yöntemi kullanılarak zaman, malzeme ve eleman bakımından önemli tasarruflar sağlanmaktadır. Örnekleme için iki ön koşul gerekir. bunlar; seçilen örneğin temsil yeteneği taşıması yani anakütlenin özelliklerini tam olarak yansıtabilmesi ve örnek hacminin yeterli büyüklükte olmasıdır. 
Örnekleme yöntemleri en genel şekliyle, Olasılığa Bağlı ve Olasılığa Bağlı Olmayan olarak 2 grupta toplanabilir.
Olasılığa Bağlı Bazı Örnekleme Yöntemleri: Basit Rastgele Örnekleme, Tabakalı Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Sıralı Küme Örneklemesi.
Olasılığa Bağlı Olmayan Bazı Örnekleme Yöntemleri: Kota Örneklemesi, Kartopu Örneklemesi, Uzman Örneklemesi.

Share.

About Author

Yorum Bırak