Kompozisyonda Giriş Bölümü

0

Giriş: Konunun konusu ve konunun bakış açısı Giriş bölümünde belirtilmiştir.
Giriş cümlesi:
Kısa ve ilginç bir cümledir.
Bağlayıcı öğelerle başlamaz. (Çünkü, örneğin …)
makale konuyu tanıtır; ve yazarın konuya nasıl yaklaşacağı.
Genel olarak yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi paragrafın ana fikridir.
Tanım, açıklama şeklinde, bir soru cümlesi şeklinde ayarlanabilir.
Geliştirme Bölümünün Özellikleri:
Geliştirme bölümü:
Konuyu açıklayan ve ana fikrin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı fikirleri içerir.
Konu bu bölümde açılır. Bu amaçla, benzerlikler, zıtlıklar ve tanık gösterileri kullanılır.
Ayrıntılar, birbirlerini ciltleme elemanları ile birleştirerek, gelişim cümlelerinde birbirlerini tamamlayarak sıralanırlar.
Geliştirme bölümündeki paragrafların her biri, dile ve paragraftan önceki ve sonraki fikre bağlıdır.
Metin ile yazılmış makalelerdeki ana fikir olabilir. Geliştirme cümlelerinden biri olabilir.

Sonuç Bölümü:
Sonuç kısmı, konunun belli bir bakış açısına göre geliştirildiği ve istenen sonuca vardığı bölümdür.

Sonuç:
Dil ve düşünce açısından önceki paragrafa göre değişir.
Bu kısaca kurulmuş bölüm, kısa ve öz bağlayıcı öğelerle başlayabilir (kısaca söylendiği gibi).
Çürütme yöntemi ile yazılmış yazılarda asıl fikir bu bölümdedir.
Tür, hikaye, roman ve benzerlerinde açıklanan hikayenin bitiş durumunu içerir.

Kompozisyonda giriş gelişme sonuç bölümleri nasıl yazılır?

Diğer bir anlatımla açıklayacak olursak kompozisyon bölümleri şu şekildedir;

Başlık:
Bir makaleye verilen başlığa başlık denir.
Başlık, bir metnin ne dediğini ya da yazma nedenini gösterir. Kısacası, konuyu tanıtan ve ana fikri birkaç kelimeyle yansıtan kelimedir. Başka bir deyişle, başlık; konu – ana fikrin uyumunu yansıtan bir özellik gösterir.
“Bu yazı için en uygun hangisi?” Sorular bu açıklamalar dikkate alınarak belirlenmelidir.

Share.

About Author

Yorum Bırak