Kolay Çarpım Tablosu

0

Basit yaşlardan başlayarak, çocuklara tekerlemeler, dörtlükler ve şarkılar öğretilmelidir. Belleği geliştirmeye yardımcı olmak için motive edin.

Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert Rosenthal, 1969’da bir ilkokulda araştırma yapmayı planladığında, psikoloji tarihinde bir dönüm noktası olacak bir bulgu saptayacağını bilmiyordu. Okul yılının başında uyguladığı istihbarat testinden sonra öğretmenlere her sınıfta bazı çocukların yetenekli olduğunu söyledi. Ayrıca onlara bu bilgiyi öğrencilerle ve aileleriyle paylaşmamalarını söyledi. Çocuklar aslında normal zeka seviyesindeki çocuklardı ve araştırma için rastgele seçildi. Öğretim yılının sonunda iki şaşırtıcı bulgu ortaya çıktı. İlk olarak, çocukların başarısı önceki yıllardan daha yüksekti. İkincisi, çocuklar okul sonunda uygulanan zeka testinden daha yüksek puan almışlardır. Buna ve diğer araştırma sonuçlarına göre, öğrencinin öğrenciden öğrencinin beklentisini ne yönde beklediği! Öğrencilerinin yetenekli olduğuna inanan öğretmenler, öğrencilerinin sıradan veya sıradışı olduğuna inanan öğretmenler tarafından haklı çıkarılır. Bence öğrenilecek konuyla ilgili ilk çapanın öğrenmede etkili olduğunu düşünüyorum. Davranış modeliyle çocuk farklı bir noktaya taşınabilir. Kolayca öğrenebileceğini veya ezberleyebileceğini düşünen çocuk, kehaneti olduğu gibi, bunu doğrular. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Öğrencilerinin yetenekli olduğuna inanan öğretmenler, öğrencilerinin sıradan veya sıradışı olduğuna inanan öğretmenler tarafından haklı çıkarılır. Bence öğrenilecek konuyla ilgili ilk çapanın öğrenmede etkili olduğunu düşünüyorum. Davranış modeliyle çocuk farklı bir noktaya taşınabilir. Kolayca öğrenebileceğini veya ezberleyebileceğini düşünen çocuk, kehaneti olduğu gibi, bunu doğrular. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Öğrencilerinin yetenekli olduğuna inanan öğretmenler, öğrencilerinin sıradan veya sıradışı olduğuna inanan öğretmenler tarafından haklı çıkarılır. Bence öğrenilecek konuyla ilgili ilk çapanın öğrenmede etkili olduğunu düşünüyorum. Davranış modeliyle çocuk farklı bir noktaya taşınabilir. Kolayca öğrenebileceğini veya ezberleyebileceğini düşünen çocuk, kehaneti olduğu gibi, bunu doğrular. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Bence öğrenilecek konuyla ilgili ilk çapanın öğrenmede etkili olduğunu düşünüyorum. Davranış modeliyle çocuk farklı bir noktaya taşınabilir. Kolayca öğrenebileceğini veya ezberleyebileceğini düşünen çocuk, kehaneti olduğu gibi, bunu doğrular. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Bence öğrenilecek konuyla ilgili ilk çapanın öğrenmede etkili olduğunu düşünüyorum. Davranış modeliyle çocuk farklı bir noktaya taşınabilir. Kolayca öğrenebileceğini veya ezberleyebileceğini düşünen çocuk, kehaneti olduğu gibi, bunu doğrular. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor. Ayrıca, ebeveynlerin tepkileri de çocuk için önemlidir. ‘Tembelsin, öğrenemezsin, böyle olursa başarılı olmak zor. Arkadaşın gibi, çok çalışmalısın, zayıf olanları ezberlemelisin … ‘gibi ilk kez çocuğun zihni ve karşılaştırmalar etkileri ve ezberlemeyi öğreniyor.
Yeni öğretim yöntemleri bulun

Umut Tüzün Çocuk ve ergen psikiyatrisi

“Ezeb’i sevmeyen çocuklar, aritmatik öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Aritmetik öğrenme bozukluğu bir tür özel öğrenme bozukluğudur. Bu çocukların bazılarında hafıza problemleri olabilir. Bununla birlikte, bazı çocuklara matematiği farklı şekillerde öğretmek faydalıdır. Örneğin, son izlediğim bir videoda, çocuklara oyunla formülleri öğreten bir öğretmen gördüm. Bu yüzden bazen bu yeni teknikler çocukların öğrenmelerini etkileyebilir. Çarpım tablosunu ezberleme problemi, 3. sınıfta karşılaştığımız bir problemdir. Çünkü o yaştaki bir çocuğun bu konuyu normal şekilde ele alması beklenir. ‘

  1. sınıf öğretmenine şekil ve tekerlemeler öğretirim

40 sınıfında 10 çocuk çarpım tablosundan muzdarip. Ayrıca çarpım tablosunu ritmik sayım yoluyla bulurlar. Rakamlar büyüdükçe çocukların gözleri korkar. Ezberlemek çocuklar için bir avantajdır. Tabii ki, çarpım tablosunun mantığını çözmeden ezberlemek imkansızdır. Çocuk ritmik sayımı ikinci sınıfa çok iyi yerleştirmişse çarpım tablosunu daha kolay ezberleyebilir. Öğrencilerime çarpım tablosunu adınız ve soyadınız olarak bilmeniz gerektiğini söyledim. Çarpım tablosunu öğretmek için farklı uygulamalar yaptık. Örneğin, 2’er ritmik sayısını açıklarken bu ikisinin çarpım tablosunu söyledi. Sonra kazayı öğrenciyle birlikte düşürdüm. Günlük hayattan örnekler vermek de etkilidir. Diyelim ki iki kalemin var. Her birinde 3 kalem var. Kaç tane ürünüm var? ‘ Soruyorum. Ben de tahtaya çiziyorum; Böylece çocuk soyut gelmez.

  1. sınıf öğretmeni ve şarkısıyla öğrettim

43 öğrencim var, yarısından fazlası çarpım tablosunu bilmiyordu, şimdi hepsini öğrendi ve ezberlemeden. İlk önce, öğrencilerinize ritim aleti yapmalarını söyleyin. Mercimek, nohut veya pirinci cam şişelere veya kok kutularına koymalı, sonra da şişeyi örtmeli ve renkli malzemelerle süslemelidir. Bu ritm cihazı ile 20’şer dans ederek ve bir ritim tutarak her birini 2’ye 2 saymalarını isteyin. Hatta bir şarkı, bir şiir veya bir kafiye yazmalarını bile isterler. Beklemediğiniz işleri göreceksiniz. Öğrenciler zevk alarak bu uygulamayı yapacaklar. Sonra üç, dört ve diğerleri gelecek; ilk başta zor olabilirler, ayrılmayın. Uyguladım, bir ay içinde çarpım tablosunu öğrendiler, 3 basamaklı sayı bile 2 basamaklı sayıyı akıllara vurabilir, bölebilirler.

Share.

About Author

Yorum Bırak