İzoterm Haritaları

0

Dünyadaki sıcaklığın dağılımını gösteren haritalara denir. Noktalar aynı sıcaklıkta birleştirilerek izotermler elde edilir. Bunlara sıcaklık eğrileri denir. İzoterm haritaları, gerçek izoterm ve azaltılmış izoterm haritaları olarak çizilir.
Gerçek izoterm haritaları, dünyada ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir.
Azaltılmış izoterm haritaları, dünyadaki yükselmeleri göz ardı ederek elde edilen değerlerle çizilir. Yüksekliğin azaltılmış izoterm haritası üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır.
İzoterm haritaları, sıcaklığın yeryüzüne eşit şekilde dağılmadığını göstermektedir.

Dünya Yıllık İzoterm Haritası İncelendiğinde;

 1. Ekvatordan kutuplara kadar sıcaklık düşer.
 2. en yüksek sıcaklıklar örümcek ağları etrafında görülür.
  3.kyk ‘sıcaklık farkı büyük (siyahlar daha fazla)
 3. yüksek sıcaklık (daha fazla siyahlar)
  paralel gyk ile uyumlu izoterm eğrileri ‘(denizde dahası)
  5.kyk ‘doğudaki batı kısımlarının ülkesinde yüksek enlemlerde bulunduğundan daha sıcaktır (körfez I)
  6.Termik ekvatoru daha fazla KJC’den geçer. Çünkü kuzeydeki topraklar, güneydeki denizler çoktur. Termal Ekvator, en sıcak noktaları birleştiren çizgidir.

Dünya Ocak Isotherm Haritası:
1- KYK’de kış mevsiminde dünyanın en soğuk yerlerinde GYK’de yaz mevsiminde en sıcak yerler yaşandı.
2- KYK’de denizler karadan daha ılıktır.
3- KYK’deki en soğuk bölgeler Sibirya, Kanada ve Granland’ın kuzeyidir. Bu durumun nedenleri bölge ve enlemdir.
4- İzoterm eğrileri özellikle KYK’deki paralelliklere uymuyor. Bunun nedeni toprağın daha fazla yer kaplaması ve okyanus akıntılarının etkisidir.


Dünya Temmuz Isotherm Haritası:
1- İzotermlerin uzatılması, paralelliklerin uzatılması için daha uygundur. Bu durum GEC’de daha belirgindir.
2- Dünyadaki en sıcak yerler KYK’da 15-40 derece arasıdır.
3- Tüm termal ekvator KYK içindedir.
4- KYK’daki izotermal eğriler güneyde denizlerde kuzeye, farklı denizlerde (farklı kara ve deniz ısınması) uzanır

Yıllık Sıcaklık Farkları:
En sıcak ve en soğuk ayların ortalama sıcaklıkları arasındaki farka, yıllık sıcaklık farkı denir. İzoterm genlik haritası,
a) En yüksek sıcaklık farkı, orta kayış bölgesinin iç kısımlarında ve çöllerde görülür.
b) En düşük sıcaklık farkı Ekvador’da ve Okyanuslarda görülür.
c) Orta bölgede, batı kıyılarındaki yıllık fark daha azdır ve doğu sahilinde daha fazladır.

Share.

About Author

Yorum Bırak