İnsani Gelişme Endeksi Nedir?

0

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Birleşmiş Milletler tarafından ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma seviyelerini ölçmek ve ölçmek için geliştirilen bir araçtır. Ülkeleri derecelendirmek için dört ana sınav alanı kullanılmaktadır: ortalama eğitim süresi, beklenen eğitim süresi, doğumda beklenen yaşam süresi ve kişi başına gelir. Bu endeks, zaman içinde gelişim düzeylerindeki değişiklikleri izlemeyi ve farklı ülkelerin gelişmişlik düzeylerini karşılaştırmayı mümkün kılar.
İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bireylerin tatmin edici iş ve yaşam kazanma fırsatlarını vurgulamak için kurulmuştur. Bir ülkenin bireysel insani gelişme potansiyelini değerlendirmek, ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi bir ülkenin standart ekonomik büyüme istatistiklerini dikkate alarak, bir ülkenin gelişme düzeyini değerlendirmek için ek bir önlem sağlar. Bu endeks, ülkelerin çeşitli politika seçimlerini incelemek için de kullanılabilir; Örneğin, iki ülke kişi başına yaklaşık aynı gayrisafi milli gelire sahipse, neden çok farklı insani gelişme sonuçları ürettiğinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. İGE’nin savunucularının bir amacı kamu politikası tartışmalarını teşvik etmektir.
İGE Ölçümü Nasıl Yapılır?
İGE, temel olarak, insani gelişmenin temel boyutlarındaki temel başarı seviyelerinin bir özetidir. Bir ülkenin hesaplanan İGE’si, incelenen hayati yönlerin her birinin normalleştirilmiş endekslerinin geometrik bir ortalamasıdır – bilgi ve anlayış, uzun ve sağlıklı bir yaşam ve kabul edilebilir bir yaşam standardı.
İGE’nin sağlık boyutu, her ülkedeki doğum sırasında hesaplanan yaşam beklentisi ile ölçülür. Eğitim iki düzeyde ölçülür: bir ülkenin sakinleri için ortalama okul yılı ve bir çocuğun okula başlaması için ortalama yaşta geçirdiği okulun beklenen yılları. Ortalama geliri yansıtmak için kullanılan ortak bir önlem olan satın alma gücü paritesine (PPP) göre kişi başına düşen GSMH’dır.
HDI Sınırlamaları
İGE bir basitleştirme ve sınırlı bir insani gelişme değerlendirmesidir. İGE yaşam kalitesi faktörlerini, özellikle güçlendirme hareketlerini veya genel güvenlik duygularını yansıtmaz. Bu gerçekleri göz önüne alarak, İnsani Gelişme Raporu Ofisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği veya ırk eşitsizliği gibi eşitsizlikler dahil olmak üzere diğer yaşam öğelerini değerlendirmek için ek bileşik endeksler sunmaktadır. Bir ülkenin İGE’sinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, ülkenin ekonomik büyüme hızı, istihdam fırsatlarının genişletilmesi ve bir ülkenin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik girişimlerin başarısı gibi diğer faktörleri inceleyerek yapılabilir.

Share.

About Author

Yorum Bırak