İbni Sina Eserleri

0

İbni Sina Eserleri ile ilgili bilgiler. İbni sina kimdir. İbni sina’nın tıp dünyasına kazandırdığı eserler hangileridir. İbni sina’nın en meşhur eseri hangisidir?

İbni sinanın yapıtları
İbni sinanın yaptığı eserler

-Kitabü’ş-Şifa
11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

-el Kanun fi’t Tıb
Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.

-Kitabu’n-Necat
Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.

-Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat
Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

-Lisanü’l-Arab
Isfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.

-Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye
-Risale fi’l Hudud
-İsbatu’n-Nubavve
-Risale fi’l-Kader
-el-Ahlak
-Kitab fi’s-Siyaset
-Risale fi’l-Aşk
-Hayy İbn Yakzan
-Kitabu’l-İnsaf
-el-Ahd
-el-işaretu ila İlmi’l-Mantık
-el-Hidaye
-Makale fi’n-Nefs 

Share.

About Author

Yorum Bırak