Dünyadaki Deprem Bölgeleri

0

DEPREMLER Yerkabuğunda kırılmalar ve yer yüzeyinin sarsılmasından kaynaklanan ani titreşimlerin oluşumuna DEPREM dalgası denir. Önem derecesi Richter ölçeğine göre belirlenir.

İç merkez (Hiposantr), depremin kaynağını aldığı yer ve dünyadaki en yakın noktasına dış merkez (Episantr) denir.

DEPREM

Tortul Depremler: Yeraltı boşluklarının (mağaralar, mayınlar) çöküşü ile oluşurlar. Duygular yereldir ve enerjileri düşüktür. Çok fazla zarar vermezler. Bu tür depremlerin olasılığı en yüksek olan bölge Akdeniz’dir.

Volkanik Depremler: Bunlar volkanizma sonucu etkili olan depremlerdir. Yanardağlara özgüdürler ve önemli hasara neden olmazlar. Japonya ve İtalya’daki bazı depremler bu gruba dahil edilmiştir. Çünkü bu tür aktif volkanlar yok, Türkiye’de depremler.

Tektonik Depremler: Kırma ve kırma sırasında meydana gelir ve toprak ve dağ oluşumu hareketleri sırasında kırılır. En yaygın deprem türü. Etki alanı çok geniş.

Not: Yeryüzündeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kat dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bunun nedeni, dünyanın bu alandaki hareketinin olmasıdır.
Depremlerin yol açacağı zararlar;

İç ve dış merkezlere uzaklık,
deprem süresi ve ciddiyeti,
Toprağın özellikleri, özellikleri
Evlerde kullanılan yapı malzemesi etkilidir.

Depremleri Koruma Yolları

Fay hatlarına büyük yerleşim yerleri kurulmamalı ve yüksek binalar inşa edilmemelidir.
Yapılarda kullanılan yapı malzemesi ve yapı tekniği darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
İnsanlar deprem konusunda eğitilmelidir.
Binaların yapıldığı zemin sağlam olmalıdır. Çok katlı binalar, yeraltı suyu bakımından zengin alüvyon bölgelerine inşa edilmemelidir.

Deprem sırasında merdivenler ve tavan boşlukları durmamalıdır.
Mobilya ve eşyalardan kaçınılmalıdır.
Binanın dışında, ağaçlar, duvarlar ve elektrik telleri gibi düşebilecek şeylerden uzak durmalıyız.
Mümkünse, bir deprem sırasında, sönük yanan sobalar, elektrik ve su kapatılmalıdır.

Türkiye’deki deprem bölgeleri

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre ülkemizin% 92’sinin deprem bölgelerinde, nüfusunun% 95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve büyük sanayi merkezlerinin% 98’inin ve barajlarımızın% 93’ünün deprem bölgesinde yer aldığı bilinmektedir.

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saros Körfezi’nden başlayıp, Marmara Denizi’nden geçerek, Kuzey Anadolu Dağları’nın güneyini izleyerek Van Gölü’nün kuzeyine kadar uzanır.

Batı Anadolu Deprem Bölgesi: Güney Marmara’dan başlayıp, Ege bölgesindeki ovaları izler.

Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlayıp, güney Anadolu Toroslarını izler ve Van Gölü’nün güneyine doğru devam eder.

DEPREM TEHLİKE YERLERİ

Konya, Karaman, Taşeli Yaylası ve İçel bölgesi.
Mardin-Şırnak bölgesi.
Trakya’daki Ergene Havzası

DÜNYADA DEPREM BÖLGELERİ

Atlantik Okyanusunun orta kısmı,
Alp-Himalaya Dağları çevresini katlıyor
Büyük Okyanus çevresi (çoğu bu bölgede görülür. Sebep katı kabuk (Sial) ince ve kırılmıştır.)

DEPREM TEHLİKELERİ AZ ZAMAN YERLER

k.bat Avrupa-Grönland,
kuzey Asya (Sibirya)
ABD’nin ve Kanada’nın Batısı
Okyanusya’nın Güneyi (Avustralya) Güneyin Batısı

Share.

About Author

Yorum Bırak