Dış Göçün Sebepleri

0

Dış Göç Nedir?
Dış Göçün Nedenleri Nelerdir?
Dış Güçün Nedenleri Ve Sonuçları? Maddeler Halinde

Dış Göç Nedir: birey ülke sınırlarının dışında her hangi bir ülkeye yaşadığı ortamı değiştirmek amacıyla gidiyorsa, bu durumda dış göç söz konusu olmaktadır.

DIŞ GÖÇÜN NEDENLERİ:
Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:

Zorunlu Göçler(Sığınma Göçleri): Savaş, baskı veya zulümden açarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.

Yer Değiştirme(Mübadele) Göçleri: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.

Gönüllü Göçler: İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.

İşgücü Göçleri: İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir. Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.

Beyin Göçleri: İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.

DIŞ GÖÇÜN SONUÇLARI:Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır. 
• Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir. 
• Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir. 
Türkiye’den yurt dışına göç sonucunda; 
• Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır. 
• Ülke turizminin gelişmesini sağlamıştır. 
• Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak oluşturmuştur. 
• Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.

Share.

About Author

Yorum Bırak