Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler

0

deklare etmek = bildirmek
download = indirmek
departman = bölüm
dizayn = tasarım
e-mail = e-posta
elimine etmek = elemek
dökünam = belge
driver = sürücü
feedback = geri bildirim, geri besleme
finish = varış, bitiş
emergency = acil
full= dolu,tam
full time = tam gün
empoze etmek = dayatmak
entegre olmak = bütünleşmek
ekstra = fazladan
exit = çıkış
kompleks = karmaşık
komünikasyon = iletişim
irregular = düzensiz
izolasyon = yalıtım
global = küresel
illegal = yasa dışı
imitasyon = taklit
konsensus = uzlaşma
koordinasyon = eşgüdüm
jenerasyon = nesil
klasifikasyon =sınıflandırma
mantalite = anlayış,zihniyet
monoton = tekdüze
optimist = iyimser
part time = yarı zamanlı
kriter = ölçüt
laptop = dizüstü bilgisayar
link = bağlantı
online = çevrimiçi
opsiyonel = seçmeli
nick name = kullanıcı adı
objektif = nesnel, tarafsız
okey = tamam
okeylemek = onaylamak
printer = yazıcı
print out = çıktı
provoke etmek = kışkırtmak
pesimist = kötümser
pozisyon = durum,konum
prezentasyon = sunum
partikül = parçacık
perspektif = bakış açısı
relaks olmak = rahatlamak
revize etmek = yenilemek
trend = eğilim
versiyon = sürüm, uyarlama
star = yıldız
start almak = başlamak
randıman = verim
reaksiyon = tepkime
recycling = geri dönüşüm
timing = zamanlama
transfer = nakil
save etmek = kaydetmek
security = güvenlik
sempatik = sevimli, canayakın
spontane = kendiliğinden

Share.

About Author

Yorum Bırak