Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

3

Sinir sisteminin etkisi altında, canlıların çevreleri üzerindeki etkileri meydana gelir. Canlılar bu sinir sistemi ile yaşayabilir.

Tüm canlılar çevresel değişimlere tepki gösterir. Canlılar bu reaksiyonu sinir sistemi üzerinden gerçekleştirir. Sinir sistemi, nöron nöronları adı verilen sinir hücrelerinden oluşur. Bir sinir hücresi üç bölümden oluşur. Hücre gövdesi dendritleri ve aksonları.

Hücre gövdesi: Çekirdek, sitoplazmayı ve organelleri içerir. Hücre gövdesinden çıkan uzantılar var.

Dendritler: Sinir hücrelerinin kısa uzantıları. Tek veya çoklu olabilir. Diğer nöronlardan gelen uyarıları alır ve bunları hücre gövdesine iletir.

Akson: Dendritler tarafından alınan ve hücre gövdesine iletilen uyaranı alan ve başka bir nöronun dendritine ileten kısımdır. Sinir hücresinin tek ve uzun kısmıdır. Aksonların bazıları miyelin kılıfı adı verilen bir yapı taşıyor. Miyelin kılıf yağı koruyucu bir kılıfdır. Bir miyelin kılıfı varsa, aksondaki uyaranın iletim hızı çok hızlıdır.

Stimülasyon iletimi: Sinir hücresinin dendriti tarafından alınan uyarıcı, aksondaki elektrik yükü değişikliği ile taşınır. Akson ucunda salgılanan hormonlar tarafından ikinci sinir hücresinin dendritine iletilir. Bu şekilde, sinir sistemindeki değerlendirme merkezi olan beyne taşınır. Uyarıcı beyinde değerlendirilir ve bir reaksiyon kurulur. Elde edilen reaksiyon, kaslara veya bezlere nöronlar tarafından taşınır.
Bir sinir hücresinin uyarıcıyı alabilmesi için yarının belirli bir değerde olması gerekir. Bir nöronu uyarmak için gereken en düşük değerde stimülasyona eşik yoğunluğu denir. Uyarıcılar elektriksel olarak sinir hücresi boyunca taşınır. Sinapsta kimyasal yollarla taşınır. Enerji, uyaranın taşınması sırasında tüketilir. Nöron bir uyaran taşırken ikinci bir uyaran alamaz. Nörondaki uyarımın aktarım hızı sabittir.

Sinaps: Bir sinir hücresinin dendriti ile diğer sinir hücresinin aksonu arasındaki bağlantı kurulur ve iki sinir hücresi birbirine bağlanır. Bu bağlanma yerine synapse denir. Sinapslarda, iki sinir hücresi arasında tam bir bağlantı kurulmamıştır.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ORGANLARI

 1. Beyin:
  Kafatası kemiklere bağlı kalın ve dayanıklı bir zarla çevrilidir. Beyin iki yarım küreden oluşur. Öğrenilebilir ve gönüllü davranışların yönetim merkezidir. Duyu organlarının merkezi de beyinde. İşitme, okuma, alma, görme, tatma, konuşma, yazma, zeka, hafıza, sevinç, endişe vb. Olaylar beyin tarafından yönetilir.
 2. Beyincik: ile
  Kulaktaki yarım daire kanallarının vücuttaki dengeli kas aktivitelerini sağlar. Serebellumun çıkarılması kas hareketlerinde düzensizliklere yol açar.
 3. Omurilik ampulleri:
  Solunum sindirim dolaşımını atma olaylarını düzenler. Solunum yutma hapşırma öksürme kusması, damarların kasılması ve gevşemesi gibi istemsiz olayları yönetir. Beyin ve omurilik arasındaki mesajların iletilmesinden sorumludur.
 4. Omurilik:
  omurga. İstenmeyen hareketlerin merkezidir. Bu hareketlere refleks denir. Çevreden beyine gelen sinirler ve beynimizden gelen sinirler omurilikten ilgili yerlere gider. Refleks reseptörlerinin uyarılması ile kas ve salgı bezi gibi yapılarda istemsiz davranış denir. Örnek: Elimizdeki bilgilere sıcak bir nesne ile dokunmadığımızda, diz kapağındaki çekiçle ayağın aniden çekilmesi diz kapağındaki çekiçle vurulur.

ÇEVRE SINIR SİSTEMİ

 1. Otonom sinir sistemi: Vücuttaki kalp kan damarı, düz kasların ve bezlerin aktivitelerini kontrol eder ve istemsiz hareketlerin kontrolünü sağlar.
 2. Somatik sinir sistemi: isteğimize göre çalışan organları (iskelet kası) kontrol eder.
  ENDOKRİN SİSTEMİ

sinir sistemi ve endokrin sistem, canlı organizmalarda kontrol ve regülasyon görevini yerine getirir. İkisi birlikte organizmanın bütünlüğünü sağlamak için çalışır. Endokrin sistem endokrin bezlerden oluşur. Bu bezler hormon denilen salgıları salgılarlar. Kana ürettikleri salgıları üreten bezlere iç salgı bezleri ve bu salgılara hormon denir. Kanala ürettikleri salgıları üreten bezlere dış salgı bezleri denir. Bu salgılara enzim denir. Ürettikleri hormonları kanaenzimleri kanala gönderen bezlere karışık bezler denir.

Hormonların özellikleri:

 1. Hayvanlarda, kan bitkilerde ve tüplerde soygun tüpü ile bitkilere taşınır.
 2. Her hormon farklı hücre dokularına veya organlarına etki eder.
 3. Küçük miktarlarda üretilirler.
 4. Gerekenden daha fazla veya daha az üretmek, hastalığa yol açar.
 5. Yapıları protein ve yağdan oluşur.

HORMON ÜRETİM GİYİMLERİ

1) Hipofiz bezi: beynin tabanında hipotalamusun altında bulunur. Hipofiz bezinde üretilen hormonlar ve işlevleri:
a) Büyüme hormonu, büyüme ve gelişme sağlar. Kemik ve kas dokusunun gelişiminde etkilidir. Büyüme döneminde aşırı salgı, cücelikten kaynaklanır.
b) Cildi renklendiricileri uyaran hormon hipofizden salgılanır.
c) Çalışmasını sağlayan hormonu üretmek için tiroid bezini uyarır.
d) Süt bezlerinin çalışmasını ve süt üretmesini sağlayan dişi hormonunu salgılar.
e) Gamet hücrelerinin oluşumunda etkili olan hormonları üretir.

2) Tiroid bezi:
Boynumuzun dibinde trakeanın önünde bulunur. İki çeşit hormon üretir.
a) Tiroksin: Vücut metabolizmasını hızlandırır. Tiroksin hormonu iyot varlığında sentezlenir. Gıdada iyot yoksa, tiroksin salınmaz ve tiroid bezi büyür. Buna guatr denir. Tiroksin hormonu daha az salgılandığında, hücreler arası sıvıda sodyuma neden olur ve kanda kolesterol artar.
b) Kalsitonin: Kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini sağlar.

3) Adrenal bezi:
Dış kabuk ve iç çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kabuk bölümünden su ve iyon dengesi sağlayan hormonlar salgılanır. En önemli aldesterone. Aldesterone, böbreklerde iyon emilimini (sodyum ve klor) arttırır. Adrenalin çekirdekten salgılanır. Adrenalin korku heyecanı anında yayıldı. Yüksek kan basıncı kalp atışını hızlandırır, damarları daraltır, öğrencileri büyütür, kılları düzeltir.

4) Pankreas bezi:
Karışık bir bebek bezi. Ürettiği enzimleri bağırsaklara özel bir kanaldan gönderir. Pankreastan iki tip hormon salgılanır. İnsülin ve glukagon. Kandaki şeker miktarı arttığında şeker miktarını azaltmak için insülin salgılanır. İnsülin bunu, kandaki glikozu karaciğerde glikojen formunda depolayarak yapar. Kandaki glikoz miktarı azaldığında glukagon salgılanır. Karaciğerde depolanan glikojeni glikoza dönüştürür ve kana geçer. Böylece kandaki şeker miktarını arttırır. Kandaki şeker miktarı arttığında ve diyabet meydana geldiğinde insülin salınır.

5) Seks bezleri:
Erkeklerde, testislerde testosteron üretilir. Bu hormon, cinsiyet özellikleri (sesin kalınlaşması, vb.) Ve gamet sağlar. Kadınlarda östrojen ve progestoron hormonları üretilir. Östrojende kadın cinsiyet karakterlerinin oluşumunu sağlar.

Share.

About Author

3 yorum

Yorum Bırak