Çoğulculuk ve Katılım Nedir?

0

Demokrasinin en temel özellikleri olan çoğulculuk ve katılımcılık ne demektir? Demokrasinin gerçekten bir toplumda işler hale gelebilmesi için bu iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

Çoğulculuk ve Katılım: Çoğulculuk iktidara gelemeyen görüş ve partilere yaşama Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir demokrasinin imkânlarından yararlanma ve çoğunluk olabilme imkânlarının sağlanmasıdır.

Çoğulculuğun işlerlik kazanması hoşgörü ve farklı olana saygıyı gerekli kılar. Bunun için dernek kurma Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilme özgürlükleri güvence altına alınmıştır.

Çoğulculuk ve katılım birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Katılım için yönetimin saydamlığı Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir kamuoyu oluşturulabilmesi gereklidir.

Kamuoyu; eğitim Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir bilgi edinme Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir düşünce kanaatlerin açıklanması ve yayılması Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir STK’ların etkinleştirilmesiyle sağlanabilir.

Share.

About Author

Yorum Bırak