Çatom Bilgi

0

Çatom Nedir Ne Amaçla Kurulmuştur
Çatom Nerelerde Mevcuttur
Çatomun Kuruluş Felsefesi Ve Hizmetleri

ÇATOM NEDİR
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), GAP Bölgesi’nde 1995 yılından itibaren açılmaya başlanmış olup halen GAP Bölgesindeki 9 ilde 29 ÇATOM mevcuttur. ÇATOM’ların hedef kitlesi genç kız ve kadınlardır.
Proje, GAP Bölge Kalkınma ‹daresi Başkanlığı tarafından valilikler, yerel yönetimler, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde uygulanmaktadır.

ÇATOM’larda amaç; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımlarını ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak; kadını güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kamu politikalarına dahil edilmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir.
ÇATOM’larda genç kız ve kadınlara sosyal-kültürel eğitim ve sağlık programları, kadın istihdamı ve girişimciliğini artırmaya yönelik meslek edindirme programları, okul öncesi eğitim programları yürütülmekte; kültürel-sosyal etkinlikler düzenlenmekte; sosyal destek programları (nüfusa kayıt, resmi nikah, ayni/nakdi yardım, yeşil kart, eğitim bursu vb.) ve sosyal sorumluluk programlarına (eğitime destek kampanyaları, mahalle ve köy çalışmaları, çevre koruma ve ağaçlandırma, sağlık taraması, aşı kampanyası vb.) gönüllülük temelli destek verilmektedir. Gelişmeler paralelinde ÇATOM programları kapsamına çocuklar da dahil edilmiş, okul öncesi eğitim programları başlatılmış ve çocuk okuma odaları açılmıştır. Sağlık, bilgisayar, okuma-yazma vb. programlara kısmen de olsa erkekler de dahil edilmektedir. Sosyal destek programları ve kültürel-sosyal etkinliklerle hane bireylerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Her yıl ortalama çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere 10 binin üzerinde genç kız ve kadın ÇATOM programlarına katılmakta; her yıl 50-60 bin civarında kişi ÇATOM’lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlanmaktadır.
ÇATOM’larda düzenlenen gelir getirici/meslek kazandırıcı programlara her yıl ortalama 3000’in üzerinde genç kız/kadın katılmakta;
ÇATOM’larda üretilen ürünler sipariş üzerine, sergi, kermes, fuar vb. yollarla satışa sunulmaktadır.
ÇATOM’larda ürün satışı yoluyla son 5 yılda toplam 701.783 YTL gelir elde edilmiştir.

ÇATOM’larda son 5 yılda toplam 840 katılımcı dikiş atölyesi, tezgahtarlık, tekstil atölyesi, kuaförlük, çeyiz evi, Y‹BO’lar, trikotaj atölyesi, valilik, belediye, avukatlık bürosu, doktor muayenehanesi, turizm şirketi, usta öğretici, çocuk bakıcılığı vb. alanlarda iş bularak çalışmaya başlamıştır.

Son 5 yıllık dönemde ÇATOM katılımcıları tarafından bireysel ya da ortaklık şeklinde 86 katılımcı tarafından 55 işyeri açılmıştır. ÇATOM’larda kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik bireysel danışmanlık hizmeti verilmiş, mikro kredi, Valilik, SRAP vb. desteklerden yararlanmaları için destek sağlanmıştır.

Share.

About Author

Yorum Bırak