Bilgi Anlamı

0

Bilgi nedir, Ne Anlama Gelir?

Bilgi, bilen (subje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden kaynaklanan ürüne verilen addır. Daha doğrusu, nesneyi yorumlamak için konuya (konu), onu yorumlamak için bir nesneyi yorumlamak ya da bir ifade yapmak için bilgi denir.
Bilginin ne olduğu hakkında birçok görüş var. En yaygın ve anlaşılması kolay olanla başlayabiliriz. İnsan çevreyi ve evreni duyu organları aracılığıyla algılar. Bu algıda “subject” (konu) ve “nesne” (nesne) olarak adlandırılan iki temel unsur vardır. Kim bilir, konu insandır; nesne bilinmektedir, yani varlıklar. Bilgi genellikle bilinen konu ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin sonucudur. Bu tanımda özne, aktif bir tutum sergileyen bir insandır; nesne, konunun pasif halidir. Ek olarak, bilgi akışları (link) aynı zamanda algı, düşünme, anlama ve açıklama gibi aktiviteleri de ifade eder. Aktif bir tutuma sahip olan kişi, bilinçli ve amaçlı bir şekilde bir nesneye dönüşür ve konuyu konu yapar. Bilgi akışı ilişkisi, konu ile konuya yönlendirilen konu arasında kurulmakta ve bu ilişki sonucunda bilgi oluşmaktadır.

Nesnenin nesnel yöneliminin bir sonucu olarak, konu ile nesne arasındaki ilişki bilginin ürünüdür.

Share.

About Author

Yorum Bırak