Beslenme ve Spor

0

Beslenme amacı: Bireyin yaşı, cinsiyetin bulunduğu ve gerekli besinlerin yeterli miktarda alındığı fizyolojik ortama göre. Bu yeterli ve dengeli bir diyet olarak açıklanabilir.
Yeterli beslenme: Organizmanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan enerjinin beslenme ile karşılanması gerekir.
Dengeli beslenme: Enerjinin yanı sıra, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddeleri gerektiği kadar alınır.
Kötü Beslenme: Canlı organizmanın fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir beslenme türüdür. Yetersiz beslenme durumunda, zihinsel gelişim beyin gelişimi ile fiziksel gelişimden etkilenir. Sorun en fazla büyüyen çocuklarda, hamile ve emziren kişilerde ve ağır çalışanlarda görülebilir.
Yetersiz ve dengesiz beslenmesi olan çocukların normal ve dengeli diyetlere göre yüksek zeka geriliği oranına sahip oldukları bildirilmiştir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltır, enfeksiyonlara zemin hazırlar ve hastalığın ağır olmasına ve ölümcül enfeksiyonların gelişmesine neden olur. Demir eksikliği anemisinde ölümün ana nedenleri, raşitizm ve yetersiz beslenme bulaşıcı ajanlardan kaynaklanır.
Beslenme, işçinin üretim oranını etkileyen faktörlerden biridir. Dengesiz ve yetersiz beslenmiş bir işçi daha az üretim üreterek işgücü kaybına neden olur.

Dengeli Beslenme Ve Spor Hayatı Önerileri

Beslenme Ve Spor Dengeli beslenmenin spor üzerinde etkisi hakkında Bilgiler Nelerdir?

SPOR VE BESLENME
Hazırlayan: Işık Bayraktar
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi, büyüme ve gelişmesi, sağlıklarını koruyabilmesi ve yeniden kazanabilmesi, gerekli hareket ve işleri yapabilmesi için besinlerin yeterli ve dengeli olarak kullanılmasına BESLENME diyebiliriz
YETERLİ BESLENME : Genellikle vücudun yaşam ve çalışmasının sürdürülebilmesi için gerekli enerjinin sağlanmasıdır (Enerji veren besin öğeleri : karbonhidrat, yağ, protein)
DENGELİ BESLENME : Vücut için gerekli enerjinin yanı sıra, tüm besin öğelerinin gereksinim kadar alınmasıdır (Ersoy, 2001)
BESİN; sağlığın ve vücut fonksiyonlarının korunması veya diğer bir deyişle yaşamın ve büyümenin sürdürülmesi için tüketilen bir maddedir (IOC Tıp Komisyonu, 1996) 
Besinlerimiz, 3 temel besin maddesi olan yağlar, karbonhidratlar ve proteinler, bunların yanı sıra mineral maddeler, iz elementleri (demir, çinko, iyot vb gibi), vitaminler, aroma maddeleri ve sudan olan karışımlarıdır (Baron, 2002)

SAĞLIKLI BESLENME İLKELERİ

Yeterli ve Dengeli Beslenerek Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürmek İçin ;
Uzun süren açlıklardan kaçınılmalı, azar azar sık sık beslenme alışkanlığı sağlanmalıdır 
Fizik aktivite düzeyi artırılmalıdır
Total yağ tüketimi günlük enerji gereksiniminin %30’u civarında olmalıdır
Günlük saf şeker tüketimi azaltılmalıdır
Tuz ve tuzlu yiyecek tüketimi azaltılmalıdır
Daha çok posalı yiyecekler tercih edilmelidir
Yenilen besinlerin temizliğine özen gösterilmelidir
Kalori alınımı obeziteyi önleyecek düzeyde azaltılmalı, arzu edilen vücut ağırlığı sağlanmalıdır
Alkollü içki tüketilmemeli veya tüketimi sınırlandırılmalıdır
Sigara içilmemelidir
Stresten mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır

SPORCU BESLENMESİNİN ÖNEMİ

Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin ve sporun önemi önceden beri bilinmektedir Hipokrat MÖ 480 yılında sağlıklı yaşamın temel ilkesini şu şekilde açıklamıştır“Sağlıklı yaşam, bireyin beden yapısı (kalıtım) ve çeşitli besinlerin etkilerinin bilinmesini gerektirir Ancak beslenme tek başına sağlıklı yaşam için yeterli değildir, egzersizde yapılmalıdır”(Ersoy,1995) Bununla birlikte beslenme ile güçlülük arasındaki ilişkinin önemi eski yunanlılar devrinde olduğu gibi sporun ilk örgütlenmesi çağlarında da bilim adamlarınca belirtilmiş ve konu üzerinde önemle durulmuştur (Kasap ve ark,1982) 
Beslenme kavramı spor olgusu içerisinde, kimine göre sihirli bir değnek, kimine göre ise zorunlu bir eğitim ve uygulama sürecini ifade eder Organizmanın günlük 50 çeşidin üzerinde besin öğesine gereksinimi bulunduğunu düşünürsek, besin öğelerinin belirli bir süre yetersiz tüketimi veya birkaçının tüketilmemesi halinde, sağlık ve performansın olumsuz yönde etkileneceği sonucuna ulaşırız (Ersoy,1998) 
Beslenme bütündür ve sporcunun performansını en üst düzeye çıkaracak sihirli yiyecek ve içecekler yoktur Önemli olan sporcunun, sporcu beslenmesi kuralları içerisinde, yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanmasıdır (Hasbay, 2002) Dengeli bir beslenme ile gelişme gösteren sporcu performansının, yapılan araştırmalar yetersiz beslenme ile düşeceği sonucuna varmışlardır (Fox,1999) 
Alınan temel besin öğelerinde önemli ölçüde bir yetersizlik olmadığı sürece, beslenme durumu sihirli bir şekilde kısa sürede performansı etkilemeyerek, örneğin 100m koşu süresini yarıya indirmeyecektir Fakat yıllık sezon süresince optimal beslenme ile performansta farklılık yaratabilmektedir Sağlıklı kalmak, kendini iyi hissetmek için yoğun antrenman yaparak, kondüsyonu artırmak mümkün olabilmektedir Bu şartların sağlanması ise kazanma ve kaybetme arasındaki farkı belirlemektedir (Ersoy,1998)

İYİ BESLENMENİN SPORCUYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Beslenme uzmanları, her koşulda iyi beslenen bir sporcunun iyi beslenmeyen veya besinlerine hiç dikkat etmeyen bir sporcuya göre elde ettiği bir takım avantajları olduğu görüşündedirler
Bu avantajları ise aşağıdaki gibi sıralamaktadırlar 
Sporcunun antrenman etkinliği maksimum düzeydedir: İyi bir beslenmeyle sporcu, antrenörünün verdiği antrenmana kolay uyum sağlamakta ve her türlü antrenmanı yapacak güce kavuşmakta ve performansını arttırmaktadır 
Üst düzey mental konsantrasyon ve dikkate sahiptir: Her spor dalında, dikkat ve oyuna konsantrasyon önemlidir, bunun için de temel etkenlerden bir tanesi de yeterli ve dengeli beslenmedir 
Seyahatlere dayanıklı ve yabancı çevreye kolay uyum sağlamaktadır: İyi beslenen bir sporcu her zaman, her ortama ayak uydurabilecek güce ve dayanıklılığa sahip olmaktadır 
Büyüme ve gelişmesi üst düzeydedir: Özellikle spora başlama yaşının küçük olması nedeniyle, yeterli ve dengeli beslenme sonucu çocukların büyümesi ve gelişmesi üst düzeye erişmekte ve yetişkinlikte istenilen vücut ölçülerine ulaşılmaktadır 
:kosx:Hastalıklara yakalanma ve sakatlanma oranı az ve hastalık süresi kısadır: Yapılan çalışmalarda, iyi beslenen sporcuların hastalanma ve sakatlanma oranlarının iyi beslenmeyenlere göre daha az olduğu saptanmaktadır Hatta sakatlanma oranının iyi beslenmeyle % 50 gibi yüksek oranlarda azaltılabileceği de belirtilmektedir (Hasbay,2002) 
Yapılan spor dalına göre farklılık göstermesine rağmen , sporculardaki enerji harcaması normal bir kişiden 2-3 kat fazla olduğu bilimsel bulgulardır farklı ülkelerde veya aynı ülkelerde, bu enerji gereksinimi aynı spor dalında, ayrı antrenörlerin antrenman programlarına göre değişiklik gösterebilir (Kayahan ve ark, 1992)
Sporcuların performansını artırmak amacı ile çeşitli diyet programları hazırlanmış ve uygulanmıştır Bazı antrenörlerde inandıkları muayyen tarzdaki diyet tarzlarını sporcularına uygulamaktadırlar Sadece diyet faktörünün fizyolojik performansa olan etkisini değerlendirmek oldukça güçtür Çünkü performansa bir çok faktör etki etmektedir (Yaman, 2000) Bu yüzden sporda performansı bütün etmenleri ile bütün düşünüp, diyet programlarının içeriğini de yapılan antrenman dönemi, içeriği gibi öğeleri göz önüne alarak hazırlamak gerekir
Sporcu beslenmesi önemli ölçüde, yapılan spor dalı özelliklerine ve antrenman çeşidine bağlı olması dolayısıyla antrenörü ön plana çıkarmaktadır (Gökdemir, 1996) Yapılan araştırmalarda sporcuların dengeli beslenme bilgi düzeylerinde ve ilgili uygulamalarında yetersizliklerin büyük ölçüde ; antrenörlerin eksik ve yanlış yönlendirme kaynaklı olduğu belirlenmiştir (Kasap ve ark,1982; Özkara ve ark, 1997) Ancak, sporcu beslenmesi konusunda yapılan araştırmalar, çoğunlukla sporcular üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir Antrenörlerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarını içeren araştırmalar yok denecek kadar azdır (Yıldıran, 1998)
Beslenme eğitimi yoluyla davranış değişikliğinin oluşturulabilmesi, hem bilgi düzeyinin geliştirilmesi, hem de beslenme ile ilgili tutum ve inanışların değiştirilmesi ile sağlanabilir (Beyhan ve ark, 1988) Yeterli ve dengeli beslenme için alınacak önlemlerin yararlı olması da ancak sporcu beslenmesi eğitimine verilecek önemle olasıdır (Özkara ve ark, 1997) 

Sporun Kısaca Yararları Nelerdir
Spor Yapmanın Bize Kazandırdıkları Nelerdir

Spor yaparak stresle başa çıkmak mümkündür. Sporun iki açıdan yararı vardır. Hem vücutta değişikliklere neden olur, hemde psikolojik yönten destek verir.
Sporun Vücuda Yararları 
1-Spor yapıldıkça akciğerlerde esneklik olur. 
2- Düzenli bir şekilde spor yapan kişinlerin dinlenme zamanında kalp hızı, spor yapmayan kişilere oranla daha düşük olur. 
3- Spor yaparken endorfin adı verilen hormon üretimi olur. Endorfin doğal bir ağrı kesici olma özelliğiyle beraber yatıştırıcı özelliğide vardır. 
4- Yorucu ve stresli geçen bir günden sonra spor yapmak günün tamamında stresin yaratmış olduğu etkilerden arınılmasını sağlar. 
5- Spor yapmak psikolojik stresin çoğalmasını önlemede çok etkilidir. Bu stres hem tansiyon hemde kalp rahatsızlıklarını artırabilir. 
6- Spor yaparak uyku problemini çözebilirsiniz. Uykusuzluktan kurtulabilirsiniz. 
7- Spor yapmak insanları ruhsal yönden çok rahatlatan bir aktivitedir. 
8- Çoklu spor yapılarak hem sosyal bir iletişim kurulur hemde ortak bir hedef için takım ruhuyla mücadele öğrenilir.

Share.

About Author

Yorum Bırak