Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

0

Atatürk’ün sanat ve sanatçı için önemi
Atatürk, sanatı seven, sanatçıya değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan beri sanatla ilgilendi ve bazı sanat dallarıyla yakından ilgilendi. Gençliğinde şiir ve edebiyat öğrendi, Namık Kemal’in şiirlerini okudu ve ondan etkilendi.
1927’de Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Nutuk” adlı eserini yazdı ve okudu. Atatürk’ün en büyük edebi eseridir. Şiirini gerektiren Oğuz Oğulları eyen (u Oğuz Oğulları ve), şiir yeteneğini sergileyen her Türk tarafından okunması gereken bir sanat eseridir.
Şiir ve edebiyat dışında, Atatürk müziğe büyük ilgi gösterdi. Atatürk, şarkı ve şarkı dinleme zevkini yaşadı. Zaman zaman okunan ve halk danslarına katılan şarkılara eşlik etti. Rumeli halkının bazı şarkıları, notaların sesinden dökülmüş ve müzik repertuarımızda yer almıştır.
Sofya’da askeri ataşe olarak görev yaptığı Atatürk, çok sesli müzikle ilgilenmeye başladı. Klasik müzik konserleri ve operaları tanıma fırsatı buldu. Cumhuriyetin ilanından sonra, bu müzik türlerinin ülkemizde sevilen ve müzik kültürümüze dahil edilmesini sağlamak için çalışmalara öncülük etti. Ülkemizde müzik olanakları tüm olanakların geliştirilmesinde kullanılmıştır.
Atatürk döneminde inşa edilen bazı binaların güzelliği ülkemizdeki modernleşme hareketini ifade edebilmektedir. Ayrıca, mimari eserlerin korunmasına verilen önem, Atatürk’ün mimarlığa ilgisinin önemli bir kanıtıdır.
Atatürk’ün sanat, sanat ve müzik, tiyatro, bale, edebiyat, heykel, mimari, resim ve müziğe ilgisi ve onlara verdiği destek, Atatürk’ün sanatla çok yakın bir ilişkisinin olduğunun bir göstergesi.
Atatürk, sanatla ilgili düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, sanatçı ile yaptığı konuşmada ve tartışmasında Çankaya Sarayı’nı belirtti. Bu konuşmalarda Atatürk sanatı hakkındaki düşünceleri ve tartışmaları Türk insanlarına mesaj olma özelliğini de taşımaktadır.
Atatürk, sanatın tanımını şu sözlerle açıkladı: “Sanat güzelliğin bir ifadesidir. Eğer bir anlatımsa, şiir, eğer melodi müzikle gelirse, resimle yapmak, heykel oymak, bina bir mimariye dönüşür.”
Sanatın toplumun ilerlemesindeki önemini ve vazgeçilmezliğini bilen Atatürk, bu düşünceyi şu sözlerle dile getirmiştir: heykeltraş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Diyerek şöyle devam etti: “Atatürk’ün bu sözleri sanat hakkındaki temel fikirlerini ifade etmek açısından önemlidir.
Atatürk, sanatçılar hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Sanatçı, toplumda alnına ilk ışık dokunuşundan sonra uzun çalışma ve emek.” “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakanlar olabilirsiniz, hatta Başkan olabilirsiniz, ama bir sanatçı olamazsınız.”
“Adımız Andımızdır” şarkısını öğrenelim. Şarkıyı sınıfımızda söyleyelim.
Büyük bir sanat aşığı olan Atatürk’ün yüreğinde müziğin özel bir yeri vardı. Bu nedenle milli kültürümüzde önemli bir yere sahip olan güzel sanatlar içindeki müziğe özel bir önem vermiştir. Müziğin önemi hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “Hayatta yaşam gerekli değildir, çünkü yaşam müziktir. Ruh, neşe ve her şeydir.”
Yapılacak reformları başarmalı, Atatürk müzik alanındaki gelişmelerin boyutlarını gösteren, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Osmanlı müziği, Türkiye cumhuriyettindeki büyük devrimi anlatacak kadar güçlü değil. Bu müzik, halk müziğinin özünde çok sesli halk müziği alanını çalacak. “” Yeni bir millet değişiminde ölçmek, müzikte değişimi almak, kavramaktır. “
Atatürk hakkında aşağıdaki marşı öğrenelim. Marşı, sesini ve çalgımızı söyleyelim.
Atatürk, müziğin önemine ve öncelikle modern müzik kurallarına (çok sesli) hitap etmesini istedi. “Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır.
Atatürk, Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini en kısa sürede almasını sağladı. Avrupa’ya müzik okumak için çok sayıda öğrenci gönderdi. Ankara’da Müzik Öğretmenleri Okulu’nun kurulmasıyla okul İstanbul-i Nefise okullarını açtı. “Ulusal yüksek duygular, düşünceleri ifade etme konusundaki yüksek söylem, sözler, en son müziğin genel kurallarının işlenmesi gereken günden önce toplanması. Ancak, Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel müzikteki yerini alabilir.”

Atatürkün sanat için söylediği sözler

Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”
“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”
“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”
“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.”
“Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”
“Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”
“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.”
“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin
“Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.”
gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir…”
“Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”
“Sanatkar, cemiyette uzun ceht (aşırı çalışma) ve gayretlerden sonra anlında ışığı ilk hisseden insandır.”
“Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.”
“Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”
“Bunun içindir ki milletimizin… güzel sanatlara sevgisini… her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”
“Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.”
“Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!”
“Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

Share.

About Author

Yorum Bırak