7. Sınıf Din Kültürü Test

0

7. sınıf din kültürü soruları
7. sınıf din kültürü soruları hakkında
7. sınıf din kültürü test soruları

7. sınıf din testi, 7. sınıf test soruları, din kültürü testi, 7. sınıf din kültürü

1. “Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen fakat daha sonra o dînin mensupları tarafından tahrif edilen dîn”e aşağıdakilerden hangi isim verilir ?
A) Hak din
B) Uydurma din
C) Muharref din
D) Bâtıl din
2. Aşağıdaki dinlerden hangisi özelliği itibari ile diğerlerinden farklıdır ?
A) Satanizm
B) Hinduizm
C) Hıristiyanlık
D) Şamanizm
3. “Mecûsîlik” hangi dinler grubuna dahildir ?
A) Hak din
B) Bâtıl din
C) Muharref din
D) Hiçbiri
4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
A) Şamanizm : Şeytana Tapıcılık
B) Mecûsîlik : Ateşe tapıcılık
C) Putperestlik : Putlara tapıcılık
D) Hinduizm : İneklere tapıcılık

5. Hıristiyanlığın ve Yahûdîliğin “muharref din” olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Allah tarafından gönderilmemeleri
B) Orijinalliklerinin bozulmaları
C) 3 tane tanrıya birden inanmaları
D) Günümüze kadar bozulmadan gelmeleri

6. Günah çıkarma ve aforoz etme hangi dinde vardır?
A) Hıristiyanlık
B) Hinduizm
C) Yahûdîlik
D) İslâm
7. I- Yahûdîlik
II- İslâm
III. Hıristiyanlık
Yukarıdaki dinleri gelişlerine göre sıralayınız ?
A) III – I – II
B) I – III – II
C) I – II – III
D) III – II – I
8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
A) Tevrat : Hz.Îsâ
B) Zebur : Hz.Davut
C) İncil : Hz.Îsâ
D) Kur’an : Hz.Muhammed
9. Kitabımız, dînimiz ve peygamberimiz aşağıda- kilerden hangisinde sırasıyla söylenmiştir ?
A) İslâm – Hz.Muhammed (s.a.v) – Kur’ân-ı Kerîm
B) Kur’ân-ı Kerîm – Hz.Muhammed (s.a.v) – İslâm
C) İslâm – Kur’ân-ı Kerîm – Hz.Muhammed (s.a.v)
D) Kur’ân-ı Kerîm – İslâm – Hz.Muhammed (s.a.v)
10. Eskiden insanların kendi elleriyle yaptıkları ve sonra da taptıkları ( ibâdet ettikleri ) şeylere ne ad verilir ?
A) Resim
B) Heykel
C) Put
D) Biblo

11. İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir ?
A) Milli Din
B) İlahi Din
C) Bâtıl Din
D) Muharref Din
12. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Peygamber olacağını haber veren İncil aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Matta
B) Markos
C) Barnaba
D) Yuhanna
13. Hangi dinde, insanların günahkar olarak doğduklarına inanılır?
A) Yahudilik
B) Müslümanlık
C) Hıristiyanlık
D) Budizm
14. Aşağıdakilerden hangisi “ahlâkî hükümler” den biri değildir ?
A) Oruç tutmak
B) Yalan söylememek
C) Birbirimize kaba davranmamak
D) Birbirimize kırıcı sözler söylememek
15. Meleklerin olmadığına inanan kişi İslâm’ın hangi hükümlerinden birini ihlâl etmiş sayılır ?
A) Amelî
B) Îmânî
C) Ahlâkî
D) Dîni

16. ‘İlâhî ve Semâvi dinler’ neye denir?
A) Allah tarafından gönderilen dinlere
B) İnsanlar tarafından uydurulan dinlere
C) Tahrif edilen, aslı bozulan dinlere
D) İbâdethânelerinde ilâhîler söylenen dinlere

17. Aşağıdaki dinlerden hangisine birden fazla peygamber gönderilmiştir ?
A) Yahudilik
B) Müslümanlık
C) Hıristiyanlık
D) Budizm
18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
A) Aklı muhâfaza : Sigara içmemek
B) Nefsi muhâfaza : Karınca ve örümcek öldürmemek
C) Nesli muhâfaza : Zînâ etmemek ( evlilik dışı ilişki kurmamak )
D) Malı muhâfaza :Yankesicilik yapmamak

19. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dîninin özellik- lerinden biri değildir ?
A) Bilim ve teknolojiye çok önem verir
B) Dünyaya değil âhirete önem verir
C) Sadece Arapların ve Türklerin dîni değil tüm dünya milletlerinin dînidir
D) Barış ve sevgi dînidir

20. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dîninin özellik- lerinden biri değildir ?
A) Allah tarafından gönderilen son dindir
B) Kolaylık dînidir
C) Kendinden önce gönderilen kitapları kabul etmez
D) Bilgiye ve okumaya çok önem verir 

Share.

About Author

Yorum Bırak